De rol van de notaris in Frankrijk bij een vastgoedtransactie

Know how

Bij een huis kopen in Frankrijk krijgt u, net als in Nederland, te maken met de notaris. De notaris in Frankrijk vertegenwoordigt noch de verkoper noch de koper, maar de Franse staat. Een belangrijke taak is er voor te zorgen dat de Franse staat alle belastingen die bij de overdracht van onroerend goed verschuldigd zijn, ook daadwerkelijk incasseert.

Bovendien checkt de Franse notaris bij het kadaster de kadastrale gegevens van de grond en de opstallen en onderzoekt hij welke schulden, hypotheken etc. er op het pand rusten. Verder verifieert hij op welk(e) na(a)men het onroerend goed staat en of er bepaalde voorkeursrechten of erfpacht op het onroerend goed rust.
Ook verifieert de notaris mogelijke bestemmingsplannen die eventueel invloed kunnen hebben op het gebruik van het betreffende onroerend goed, en de aanwezigheid van bouwvergunningen.

Een Franse notaris is de enige persoon die gemachtigd is om verkopen vast te leggen en hypotheken en schenkingen te registreren. Hij is ook verantwoordelijk voor het succesvol afronden van de transacties die hij behandelt. Tevens zal hij zal ook moeten controleren of de klanten de capaciteit hebben om te verkopen of te verwerven en dat de fondsen die betrokken zijn bij de transactie legaal en te traceren zijn (anti witwassen).

Buitenlandse cliënten hebben echter vaak ook behoefte aan extra advies in verband met de afwijkende juridische (huwelijks- en erfrecht) en fiscale systemen in Frankrijk ten opzichte van hun thuisland.

Het is belangrijk om de gevolgen van het bezit van onroerend goed in Frankrijk te bespreken en rekening te houden met de wederverkoop in de toekomst, of het nu gaat om privaat onroerend goed of onroerend goed gekocht in een onderneming. Denk ook aan oplossingen voor het verlagen van de vermogensbelasting met de aftrekbaarheid van bankschulden en hoe de overdracht van het verworven onroerend goed kan worden geoptimaliseerd.

Sommige notarissen in Frankrijk staan zich er op voor dit advies ook te kunnen geven. Ervaring leert echter dat specialisten uit het land van herkomst van de koper beduidend betere adviezen kunnen geven dan de Franse notaris. Specialisten weliswaar die ook in Frankrijk bevoegd zijn en kunnen en mogen handelen. Zorg dan ook dat u zich altijd goed laat voorlichten voordat u de keuze maakt bij de notaris voor de juridische vorm van aankoop.

tóco kan u aan de juiste specialisten helpen in Frankrijk!

 

Persoonlijke begeleiding

Staat uw droomhuis er niet tussen? Wij hebben exclusief aanbod in de stille verkoop. Als u uw wensen aangeeft dan zullen we u dit doen toekomen.

Ontgrendel ons totale huizenaanbod

Ontgrendel ons totale huizenaanbod

Ontgrendel ons exclusieve huizenaanbod aan de Cote d'Azur. KOSTELOOS | AFGESTEMD OP UW CRITERIA | IN IEDER STADIUM VAN UW ZOEKTOCHT | GEHEEL VRIJBLIJVEND | OP IEDER MOMENT OPZEGBAAR

Kies uw criteria, typ uw e-mail en sla op.

Via uw e-mailadres maken we een telefonische afspraak indien de zoekvraag bij ons past.
U telefoonnummer wordt uitsluitend gebruikt voor een geplande afspraak tussen u en Toco d'Azur.
EURO
TOT

U kunt deze waarschuwing op elk moment stoppen of wijzigen door simpelweg op een link te klikken die onderaan het ontvangen bericht wordt vermeld. 

Versturen & nog een alert instellen