Waelth Tax

De nieuwe Franse vermogensbelasting uitgelegd

Know how

Vanaf 1 januari 2018 is het Franse vermogensbelasting systeem Impot sur la Fortune (I.S.F.) vervangen door de Impot sur la Fortune Immobilière (I.F.I.). Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Strekking:

Terwijl de ISF werd geheven op het netto persoonlijke wereld inkomen boven de drempel van 1.300.000 €, houdt het nieuwe IFI zich alleen bezig met de waarde van onroerend goed en investeringen.

Dit is goed nieuws voor mensen die grote autocollecties, kunstwerken of andere investeringen dan onroerend goed hebben, aangezien deze nu zijn vrijgesteld van deze belasting.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen ingezetenen en niet-ingezetenen:

Voor ingezetenen van Frankrijk wordt rekening gehouden met hun wereldwijde vastgoedactiva en investeringen.
Voor niet-ingezetenen worden alleen de vastgoedactiva in Frankrijk in ogenschouw genomen, met inachtneming van de voorwaarden van het belastingverdrag tussen uw thuisland en Frankrijk.

Middelen:

De activa die belastbaar zijn onder de IFI zijn onder meer:

Hoofdverblijf, tweede huizen, grond en huurwoningen;
Aandelen in Franse vastgoedondernemingen, de zogenaamde sociétés civiles immobilières (SCI);
Aandelen in onroerend goed fondsen, zoals SCPI (sociétés civiles de placement immobilier) en OPCI (organismes de placement collectif en immobilier), met inbegrip van die via een assurance-vie-beleid;
Aandelen in ondernemingen tot de waarde van hun vermogen, waarbij u ten minste 10% van het vermogen bezit.

Bedrijfsvermogens activa zijn vrijgesteld, maar alleen als:

Ze daadwerkelijk worden gebruikt bij de uitoefening van een zakelijke activiteit;
De activiteit wordt uitgeoefend door de eigenaar of diens partner;
Het is de hoofdactiviteit van de eigenaar;
De eigendom / investering is noodzakelijk voor de uitoefening van de bedrijfsactiviteit

Waardering van activa:

De waarde van de activa wordt gemeten op 1 januari van het belastingjaar.
De hoofdverblijfplaats krijgt 30% korting op de reële marktwaarde
Onroerend goed dat wordt verhuurd, krijgt normaal 20% korting

Schulden:

Schulden zijn aftrekbaar als ze reeds bestaan op 1 januari van het belastingjaar, dat ze de verantwoordelijkheid zijn van de eigenaar en betrekking hebben op de belastbare activa.

Schulden die belastbaar zijn: schulden voor aankoop, verbetering of onderhoud van onroerend goed, evenals schulden in verband met de aankoop van vastgoedbeleggingen.

In de oude ISF was het gebruikelijk om alleen-rentedragende leningen af ​​te sluiten om de vermogensbelasting te verlagen. In het kader van de nieuwe IFI zal deze strategie niet langer met dezelfde efficiëntie werken: als een datum van terugbetaling is vastgesteld, moet de lening worden afgeschreven over het aantal resterende jaren, bijvoorbeeld een lening met een looptijd van 10 jaar zou elk jaar een verplichte waardevermindering van 10% opleveren.

Leningen zonder terugbetalingsdatum worden standaard met 5% verminderd, dus er moet rekening worden gehouden met een maximale looptijd van 20 jaar.

Een andere belangrijke wijziging is dat de waarde van de vastgoedactiva meer dan € 5 miljoen bedraagt ​​en dat het bedrag van de schuld groter is dan 60% van de waarde van de activa: het bedrag van de schuld boven deze drempel is slechts 50% aftrekbaar.

Belastingtarieven:

De jaarlijkse tarieven worden gegeven in de onderstaande figuur

Omgaan met vermogensbelasting is ingewikkeld, in het algemeen is het raadzaam om een ​​belastingdeskundige te raadplegen, zoals bijvoorbeeld de Nederlands sprekende Maitre Mulder (zie voor zijn website hier)

Wealth tax brackets

French Wealth Tax brackets in 2018

 

 

 

Persoonlijke begeleiding

Staat uw droomhuis er niet tussen? Wij hebben exclusief aanbod in de stille verkoop. Als u uw wensen aangeeft dan zullen we u dit doen toekomen.

Ontgrendel ons totale huizenaanbod

Ontgrendel ons totale huizenaanbod

Ontgrendel ons exclusieve huizenaanbod aan de Cote d'Azur. KOSTELOOS | AFGESTEMD OP UW CRITERIA | IN IEDER STADIUM VAN UW ZOEKTOCHT | GEHEEL VRIJBLIJVEND | OP IEDER MOMENT OPZEGBAAR

Kies uw criteria, typ uw e-mail en sla op.

Via uw e-mailadres maken we een telefonische afspraak indien de zoekvraag bij ons past.
U telefoonnummer wordt uitsluitend gebruikt voor een geplande afspraak tussen u en Toco d'Azur.
EURO
TOT

U kunt deze waarschuwing op elk moment stoppen of wijzigen door simpelweg op een link te klikken die onderaan het ontvangen bericht wordt vermeld. 

Versturen & nog een alert instellen