Wat houdt de Loi Alur in?

Know how

Sinds de Loi Alur (Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) in maart 2014 van kracht is geworden dienen de volgende documenten vóór het tekenen van een compromis de vente in het bezit te zijn van  de notaris:

1. Documenten die aantonen dat u de eigenaar bent:

Het eigendomsbewijs van de betreffende onroerende zaak en een kopie van het laatste aanslagbiljet van de onroerende zaakbelasting (taxe foncière).

2. Documenten omtrent uw persoonlijke situatie:

Uw trouwboekje of een uittreksel uit het geboorteregister, een kopie van de (eventuele) huwelijkse voorwaarden of samenlevingscontract, uw NAW-gegevens etc.

3. Documenten omtrent gerealiseerde werkzaamheden aan de  onroerende zaak of het appartementencomplex :

U dient aan te tonen dat, indien noodzakelijk, u alle vergunningen hebt verkregen. Als er sprake is van een vereniging van eigenaren (copropriété) dient u de verslagen van de vergaderingen te overleggen waarin de werkzaamheden zijn besloten.

4. Het meetrapport van het oppervlak van de te verkopen onroerende zaak  (of het certificaat «loi Carrez »).

Deze verplichting geldt niet voor huizen die geen onderdeel vormen van een vereniging van eigenaren.

5. Technische inspecties (Le Dossier de Diagnostic Technique (DDT)

Zie ook de blog verplichte onderzoeken.

 • Lood in verven en lakken, wanneer de woning is gebouwd vóór 1 januari 1949.
 • Termieten of andere houtborende insecten in gebieden waar dit door een prefectoraal besluit wordt vereist.
 • Asbest, wanneer de woning van vóór 1 juli 1997 is.
 • Inpandige gasinstallatie, wanneer de woning is aangesloten op gaz naturel en de installatie ouder is dan 15 jaar.
 • Elektrische installatie, wanneer deze ouder is dan 15 jaar.
 • De energieprestaties, diagnostic de performance énergétique (DPE) van de woning.
 • Septic tank, wanneer de woning niet op het openbare riool is aangesloten.
 • Huiszwam (mérule), een schimmel die de houtstructuur aantast in gebieden waar dit door een prefectoraal besluit wordt vereist.
 • Natuurlijke en technologische risico’s, wanneer de woning in een gevarenzone ligt.
 • De afmetingen van de woning, zoals aangegeven in de Loi Carrez voor appartementen en woningen in gemeenschappelijk eigendom.

Als het te verkopen object deel uitmaakt van een vereniging van eigenaren zijn aanvullend verplicht:

 

6. Documenten die aantonen hoe de vereniging van eigenaren georganiseerd is en besloten heeft :

Het reglement van de vereniging van eigenaren, de splitsingsakte en eventuele aanvullende acties en reglementen, ook als ze niet direct te maken hebben met het de te verkopen onroerende zaak. Tevens dienen de verslagen van de laatste drie vergaderingen overlegd te worden.

7. Documenten die de financiele situatie van de vereniging van eigenaren aantonen, evenals de financiele situatie van de verkoper (in relatie tot de vereniging van eigenaren) :

De hoogte van de jaarlijkse bijdrage aan de vereniging van eigenaren, en of de verkoper aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Eventuele goedgekeurde budgetten buiten deze reguliere bijdragen tot twee jaar voor de verkoop, stand van zaken rondom (niet) betaalde verplichtingen van de vereniging van eigenaren. Als er een bouwdepot is voor werkzaamheden, moet worden aangetoond welk deel uit dit depot toebehoort aan de te verkopen onroerende zaak.

8. Onderhoudsdocumenten van het appartementencomplex

9. Een technisch onderzoek van het complex indien deze ouder is dan 15 jaar (een en ander afhankelijk van aantal woningen en leeftijd)

Deze documenten dienen aan te geven wat de algehele staat is van het complex en inzicht te geven in de te verwachten werkzaamheden voor de komende 10 jaren.

In dit technische dossier (dossier du Diagnostic Technique Global (DTG)) dienen de volgende zaken opgenomen te zijn :

 • Opname van de staat van de algemene gebouwdelen en installaties;
 • Onderzoek of de juridische verplichtingen ten aanzien van de constructie en het gebouw door de coproprieté zijn en worden nagekomen.
 • Analyse van mogelijke verbeteringen.
 • Energieonderzoek (diagnostic de performance énergétique (DPE)) van het gebouw als er sprake is van gezamenlijke installaties voor koelen en/of verwarmen.
 • Een meerjaren-onderhoudsplan (10 jaar) inclusief kosten.

BELANGRIJK OM TE WETEN: Als bovenstaande documenten niet aanwezig zijn gaat de 10-daagse bedenktijd  (zie ook Compromis de vente ) van de koper na het tekenen van het compromis de vente niet in! Wilt u meer informatie over het zaken die belangrijk zijn bij het kopen van een huis in Zuid Frankrijk? Neem dan contact met ons op.

Dus: De bedenktijd gaat pas in als alle documenten aanwezig zijn!

 

Persoonlijke begeleiding

Staat uw droomhuis er niet tussen? Wij hebben exclusief aanbod in de stille verkoop. Als u uw wensen aangeeft dan zullen we u dit doen toekomen.

Ontgrendel ons totale huizenaanbod

Ontgrendel ons totale huizenaanbod

Ontgrendel ons exclusieve huizenaanbod aan de Cote d'Azur. KOSTELOOS | AFGESTEMD OP UW CRITERIA | IN IEDER STADIUM VAN UW ZOEKTOCHT | GEHEEL VRIJBLIJVEND | OP IEDER MOMENT OPZEGBAAR

Kies uw criteria, typ uw e-mail en sla op.

Via uw e-mailadres maken we een telefonische afspraak indien de zoekvraag bij ons past.
U telefoonnummer wordt uitsluitend gebruikt voor een geplande afspraak tussen u en Toco d'Azur.
EURO
TOT

U kunt deze waarschuwing op elk moment stoppen of wijzigen door simpelweg op een link te klikken die onderaan het ontvangen bericht wordt vermeld. 

Versturen & nog een alert instellen